Опис послуги

Код
01-01
Назва
Реєстрація місця проживання особи
Строк надання
3 дні
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

Особа подає:

 • Заява встановленого зразка
 • Паспорт громадянина України
 • Копія паспорта громадянина України (завірена)
 • Документ, що підтверджує право власності на житловий будинок
 • Квитанцію про сплату адміністративного збору
 • Документ, який посвідчує перебування на військовому обліку (Глобинський РВК)
 • Копія свідоцтво про народження
 • Витяг з ДРАЦСГ про народження із зазначенням відомостей про батька (ч.1ст.135)
 • Домова книга/картка реєстрації особи
 • Засвідчена в установленому порядку згода одного із батьків
 • копія свідоцтва про шлюб
 • роздруковану квитанцію з використанням програмного продукту «check» або інформацію (реквізити платежу) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника)
 • Засвідчена в установленому порядку згода власника житла
 • Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння РНОКПП уповноваженої особи
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП