Опис послуги

Код
03-91
Назва
Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Суб'єкт надання
Строк надання
7 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Заява (затвердженої форми).

2. Паспорт громадянина України (при відсутності можуть подаватися документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також місце реєстрації) (оригінал/цифровий документ).

3. Відомості щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (оригінал/цифровий документ).

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті) (оригінал/цифровий документ).

5. Свідоцтво про народження для малолітніх дітей (оригінал/цифровий документ).

6. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності (у разі встановлення інвалідності) (оригінал/цифровий документ).

7. Інформація щодо реквізитів банківського рахунку
(за стандартом IBAN).

8. Документ, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданий службою у справах дітей за місцем звернення (подається особою, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки)).

9. Заява одного із законних представників, завірена органом опіки та піклування (подається особою, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину).

10. Наказ служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини, яка залишилися без батьківського піклування, до сім’ї тимчасового влаштування дитини (подається особою, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину).

ПРИМІТКА*

Перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною особою у заяві, проводиться під час подання заяви шляхом звіряння з оригіналами документів або шерингу цифрових документів за допомогою застосунку «Дія».

Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги.

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП