Опис послуги

Код
03-90
Назва
Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
Суб'єкт надання
Строк надання
15 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

1. Заява (затвердженої форми).

2. Паспорт громадянина України (при відсутності можуть подаватися документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також місце реєстрації) (оригінал/цифровий документ).

3. Відомості щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (оригінал/цифровий документ).

Для дітей віком до 14 років може зазначатися адреса одного з батьків, без надання документів, що підтверджує відомості задекларованого/ зареєстрованого місця проживання дитини до 14 років.

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті) (оригінал/цифровий документ).

5. Свідоцтво про народження для малолітніх дітей (оригінал/цифровий документ).

6. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності або пенсійне посвідчення із зазначенням відомостей щодо інвалідності (у разі встановлення інвалідності) (оригінал/цифровий документ).

7. У разі повторної реєстрації за новою адресою до заяви надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за попередньою адресою (оригінал).

8. Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником (У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою, зазначеною в абзацах сьомому – десятому пункту 2 Порядку).

9. Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником (У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою, зазначеною в абзацах сьомому – десятому пункту 2 Порядку).

10. Документ, що підтверджує факт зарахування дитини до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей.

ПРИМІТКА*

Перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною особою у заяві, проводиться під час подання заяви шляхом звіряння з оригіналами документів або шерингу цифрових документів за допомогою застосунку «Дія».

Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги.

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП