Опис послуги

Код
05-10
Назва
Рішення про укладення додаткової угоди до договору оренди (продовження терміну дії, зміна істотних/неістотних умов договору)
Строк надання
45 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до спливу строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку.

1. Заява.

2. Договір оренди землі з невід’ємними частинами та додатковими угодами (при наявності) строк дії якого поновлюється (оригінал та копія).

У разі якщо право оренди зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: витяг або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (права оренди) (оригінал та копія). Може бути замовлено у ЦНАП.

3. Довідка про відсутність заборгованості по орендній платі за землю (з ДПІ) (оригінал).

4. Правовстановлюючі документи на об’єкт(и) нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці, договір оренди якої поновлюється (у разі наявності):

4.1. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи правочин, яким підтверджується право власності на таке майно (договір або інший правочин) (оригінал та нотаріально посвідчена копія);

4.2. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (оригінал та нотаріально посвідчена копія). Може бути замовлений у ЦНАП.

5. Технічні паспорти на об’єкт(и) нерухомого майна, які знаходяться на земельній ділянці, договір оренди якої поновлюється (у разі наявності) (оригінали та копії засвідчені суб’єктом звернення).

У разі, якщо на земельній ділянці здійснюється будівництво – дозвільні документи на будівництво (оригінали та копії засвідчені суб’єктом звернення).

6. Актуальна топографо-геодезична зйомка (не давніша за 24 місяці) (оригінал та копія засвідчена виконавцем робіт).

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

(оригінал та копія засвідчена суб’єктом звернення). Може бути замовлений у ЦНАП.

8. Графічний додаток до рішення, розроблений на актуальній топографо-геодезичній зйомці землевпорядною організацією

(оригінал).

Для перевірки відповідності вимогам чинного законодавства поновлення (продовження) договору оренди землі також подаються:

1. Установчі та/або реєстраційні документи суб’єкта господарювання

Для фізичних осіб-підприємців:

1. Паспорт громадянина України (оригінал та копії 1-2 ст., відмітки про місце реєстрації);

2. Облікова картка фізичної особи – платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) (оригінал та копія).

Для юридичних осіб:

1. Копія виписки або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (або можна отримати у ЦНАП).

Примітка: У разі якщо документи подаються уповноваженою особою додатково:

1. Довіреність (оригінал та нотаріально посвідчена копія).

2. Паспорт громадянина України (оригінал та копії 1-2 ст., відмітки про місце реєстрації).

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП