Опис послуги

Код
05-51
Назва
Дозвіл на укладення договору суперфіції на земельну ділянку комунальної власності
Строк надання
30 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Особа подає:

 • Заява встановленого зразка
 • Копія паспорта громадянина України (завірена)
 • Копія довідки про присвоєння РНОКПП (копія завірена)
 • Копія виписки/витяг з ЄДР
 • Документація із землеустрою, на підставі якої сформовано земельну ділянку, погоджена в порядку, встановленому статтею 186-1 Земельного кодексу України
 • Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (копія завірена)
 • Свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи правочин, яким підтверджується право власності на таке майно (договір або інший пра-вочин) (оригінал та нотаріально посвідчена копія)
 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (оригінал та нотаріально посвідчена копія)
 • Технічні паспорти на об’єкт(и) нерухомого майна, які знаходяться на земельній ділянці
 • Дозвільні документи на будівництво (оригінали та копії засвідчені суб’єктом звернення)
 • Актуальна топографо-геодезична зйомка (не давніша за 24 місяці) (оригінал та копія засвід-чена виконавцем робіт)
 • Установчі та/або реєстраційні документи суб’єкта господарювання

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

 • Копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння РНОКПП уповноваженої особи
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника)

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП