Опис послуги

Код
03-11-01
Назва
Видача повторного посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (у разі втрати відповідного посвідчення)
Строк надання
10 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Особа подає:

- заява одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї (у разі наявності, для визначення номеру, серії та дати видачі посвідчення у розміщеній інформації в оголошенні про втрату) та / або дитини з багатодітної сім’ї, яке втрачено (у разі наявності);

- копії свідоцтв про народження дітей;

- копії сторінок паспортів громадянина України кожного з батьків;

- копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

- копії довідок про реєстрацію місця проживання або перебування особи щодо кожного з батьків та дітей багатодітної сім’ї або, для внутрішньо переміщених осіб, копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- копія свідоцтва про шлюб (не стосується батьків, які не перебувають у шлюбі);

- у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України - копія свідоцтва про народження дитини або довідки із закладу освіти (такі документи подаються за умови їх легалізації, якщо інше не передбачено законом та міжнародним договором України, та з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально);

- у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу - один із документів, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; витяг з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання заявника та дитини, у паперовій або електронній формі; копія судового наказу/рішення суду про стягнення аліментів, у якому зазначено місце проживання дитини; копія висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України; копія акта обстеження умов проживання, виданого службою у справах дітей; копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька (матері) недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері; копія свідоцтва про народження дитини - у разі внесення до актового запису цивільного стану змін у зв’язку з усиновленням такої дитини);

- якщо дитина навчається за денною або дуальною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, - довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років);

- у разі неможливості отримання довідки закладу освіти заявник подає заяву в довільній формі, в якій зазначає відомості щодо навчання його дитини у відповідному закладі освіти. Після припинення\скасування надзвичайного або воєнного стану на території України заявник з метою підтвердження відомостей щодо навчання його дитини, зазначених у заяві, протягом місяця подає довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки;

- довідка про склад сім'їабо зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб - у разі реєстрації членів родини за різними адресами подаються довідки про склад сім'ї за кожною адресою окремо та у разі встановлення ознаки окремого проживання дітей з багатодітної сім’ї від батьків зазначається адреса їх фактичного проживання;

- одна фотокартка (батьків та дітей віком від 6 років) розміром 30 × 40 міліметрів;

- зіпсоване посвідчення батьків багатодітної сім'ї або посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (у разі, якщо потреба у видачі посвідчення викликана пошкодженням виданого раніше);

- документи, що підтверджують зміну прізвища, ім’я, по батькові;

- інформація щодо розміщення оголошення про втрату посвідчення у друкованих засобах масової інформації.

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП