Опис послуги

Код
03-38
Назва
Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми з інвалідністю
Суб'єкт надання
Строк надання
10 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги.

2. Паспорт; довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

3. Довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні.

4. Довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про місце проживання

5. Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву чи копія паспорта з відомостями про місце проживання. Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

6. Копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки.

7. Довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А законний представник додатково до документів, зазначених у пункті 1-5, подає довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом підгрупи А, видану уповноваженим органом за місцем проживання.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока матір додатково до документів, зазначених у підпункті 1-5, подає:

- оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в місцевих органах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини-інваліда, на яку призначається надбавка на догляд;

- довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинокий батько додатково до документів, зазначених у пункті 1-5, подає:

- копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);

- копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України);

- довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання.

Бланки заяв

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП